Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Aktuelle projekter

Sognefogeder

Opbygning af database med danske sognefogeder 1971-1973.

Læs uddybende vejledning

Antal sognefogeder: 2142


Indsatte fanger i Viborg tugthus

Der kan indtastes fangeprotokoller for Viborg tugthus indsatte. Søg blandt de allerede indtastede indsatte.

Læs uddybende vejledning

Statistik

Antal indtastede fanger: 2.257


Skifte- og fæstearkivalier

Indtastning af skifte- og fæsteprotokoller i database så der lettere kan søges i disse. Søg i allerede indtastet materiale ved at vælge i menupunktet afskrifter.

Læs uddybende vejledning

Statistik

Antal indtastede poster: 31.133

Antal indtastede opslag: 4.790

Antal indtastade kilder: 109

Vejledning til indtastning af arkivalier

Indtastningsprocessen falder i to dele: Selve indtastningen og efterfølgende gennemgangen. For at udnytte din skærmstørrelse kan du evt. trykke F11 for at få fuldskærmsvisning under selve indtastningen. Herunder gennemgåes processerne og du kan følge med på billederne.

Indtastning

For at begynde en ny indtastning vælges i brugermenuen "Vælg ny indtastning", hvor der kan søges blandt mulige kilder til indtastning. Når du har trykket "vælg" ud for en af kilderne er den reserveret til dig, og du kan gå igang med at indtaste ved at vælge "begynd indtastning". Antallet af igangværende kilder til indtastning er begrænset til tre pr. bruger.

På indtastningssiden bladres der frem og tilbage mellem billederne vha. knapperne. Øverst er link til "Vejledning", hvor du vil finde en kort udgave af denne vejledning med de vigtigste oplysninger. Skulle du under indtastningerne komme på et spørgsmål, opstår der problemer eller har du brug for tydningshjælp kan du benytte "Spørgsmål". Dit spørgsmål bliver sendt til diskussionsboksen på brugerforsiden, hvor andre har mulighed for at svare. Der mulighed for at forstørre billedet.

Indtasning

Afhængig af hvilken kilde du indtaster vil der være et antal felter som skal udfyldes.

Generelt gælder følgende om felterne: egne kommentarer skal angives i [] undet feltet "Andet" og ulæselige ord eller passager angives med ?. Hvis der ikke er nogen oplysningen at taste i et felt benyttes - (bindestreg).

Du springer til næste felt eller knap ved at trykke tabulator, når du er på knappen "Gem" kan du trykke return/enter for at gemme. Alle navne skal indtastes som de optræder i kilderne, dvs. de skal ikke standardiseres. Fornavn og evt. mellemnavne skal skrives i fornavnfeltet, og der må kun indtastes ét efternavn i efternavnfeltet. Det tilstræbes at stednavne standardiseres og som udgangpunkt skal der vælges et stednavnen fra listen. Når du begynder at skrive i stednavnfeltet kommer der forslag. Du bladre i disse ved at bruge piletasterne (op/ned) og vælger stednavn ved at trykke pil tilhøjre eller med ét venstre musekllik. Det kan betale sig at prøve sig frem for at finde stednavnet, ekspempelvis er Mjesing ikke i listen da det optræder under Mesing. Det er vigtigt at bemærke der sagtens kan være et sted som optræder i flere sogne, hvorfor der f.eks. i listen vil optræde tre Vejen, som hver er beliggende i tre forskellige sogne. Når du har valgt stednavn indsættes sogn automatisk og det er her vigtigt at være opmærksom på om det er korrekt sogn. De mulige stednavne tilpasses automatisk afhængigt af om du indtaster kilder for Fyn eller Nørrejylland. Såfremt et givent stednavn ikke optræder i listen kan det forsøges at finde det via krabsen.dk (link foroven). Stednavn skal være så præcist som muligt dvs. f.eks. gårdnavn skal angives. Såfremt du ikke kan placere et stednavn, skal det angives og i sogn skrives -. Datofeltet skal udfyldes som dag-måned-år, f.eks. 27-04-1790. Mangler f.eks. dagen skrives 00. Pag./fol.feltet angiver det pagina/folio nummer som der henvises til og ikke opslagsnummer. Sommetider kan der f.eks. være henvist til bog XI, pag. 224b, osm skrives XI-224b. Hvis et felt indtastes forkert kommer fejlmeddelelse under indtastnings boksen.

Under indtastningsboksen kan du se dine sidste tre indtastninger, og på den måde holde styr på hvor langt du er kommet. Der er desuden mulighed for at rette i en af disse tre, såfremt du opdager en fejl.

Du kan altid stoppe indtastningen hvor det passer dig. Når du vælger at fortsætte på andet tidpunkt, starter du automatisk hvor du slap. Når du kommer til det sidste opslag i en serie kommer der et afleveringslink under indtastningsboksen, efter tryk på dette er du klar til at gennemgå dine indtastninger.

Gennemgang

Under gennemgangen har du mulighed for at gennemse og evt. rette i dine indtastninger og tilføje en evt. glemt post. Ud over mulighederne som på indtastningssiden kan du nu også se ti indtastede posteder af gangen. Afhængig af om den kilde du har indtastet er sorteret på fornavn, efternavn eller dato, kan du sortere disse ved at klikke på den relevante kolonneoverskrift. Hvis du sorterer efter kolonnen "Id" får du den rækkefølge som du har indtastet posterne i. Herefter gennemgår du hver enkelt post, klik på "ret" for at få oplysningerne sat ind og herefter rette - husk at trykke "Ret" i indtastningsfeltet når du er færdig. Hvis du her får en fejlmeddelelse er det vigtigt du igen trykker på "ret" ud for den post du vil rette, da du ellers indsætter en ny post. Der er også mulighed for at slette en post hvis der skulle være en dublet. Er den kilde du har indtastet opdelt i perioder kan du i boksen nederst til højre angive udvalgt periode og gennemgå posterne. Ligesom under indtastningen vil der når du når sidste oplsag optræde afleveringslink, klik herpå og kilden er afleveret.

Gennemgang

Efter kort tid vil det nu være muligt at søge i den kilde du netop har indtastet.

Skulle der være problemer eller uklarheder er du velkommen til at kontakte mig.

Registrer dig som bruger.

God fornøjelse med indtastningen!

Sidst opdateret 2-5-2019
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet