Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Statistik

Antal sognefogeder: 2142Forordning om Sognefogders Beskikkelse, deres Embeds Forretninger og Belønninger af 11. november 1791

Forordning om Sognefogders Beskikkelse, deres Embeds Forretninger og Belønninger af 11. november 1791. Klik på billedet for at læse hele teksten.

Sognefogeder i Danmark 1791-1973

Etableringen af et struktureret sognefogedembede må regnes for resultatet af "Forordning om Sognefogders Beskikkelse, deres Embeds Forretninger og Belønninger" af 11. november 1791. Selve forordningen kan læses i sin fulde tekst ved klik på billedet til venstre. Embedet som sognefoged er tidligere beskrevet og derfor har der tidligere også været fungerende sognefogeder. Selve sognefogedembedet blev nedlagt 1973, men betegnelsen benyttes stadig i enkelte dele af landet.

Forordningen beskriver sognefogedens pligter som overordnet var, som myndighed, at sørge for opretholdelse af loven blandt landbefolkningen. Amtmanden forestod at udpege de enkelte sognefogeder og funktionen som sognefoged blev nu fast aflønnet. Sognefogeden rangerede under herredsfoged og birkedommer. I perioden 1873-1922 førte sognefogeden tyendeprotokoller, svarende indtil 1874 til til- og afgangslisterne som blev ført af sognepræsten i kirkebøgerne. Fra 1922 forestod sognefogeden vielser for landbefolkningen.

Dette projekt har i første omgang til hensigt at registrere samtilige sognefogeder i perioden 1791-1973 med stamdata i form af navn og embedssogn. Udgangspunktet er "Dansk Politistat: Danmarks Politi, Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder" af Christian Gjerløv m.fl. 1933-1934 (to bind) hvor selve indførelsen optræder på resultatsiden. Derudover bygger oplysningerne på folketællingerne og kirkebøgerne, men alle kilder benyttes.

Er du interesseret i at hjælpe med at udbygge databasen er du velkommen til at kontakte mig.

Der kan søges på sognefogedens navn eller vises en oversigt over sognefogeder for et givent sogn.

Søg sognefoged
Fornavn (og mellemnavne):
Efternavn:
Sogn:
 

Generel søgevejledning

Det er muligt at benytte wildcards/jokertegn, "_" erstatter ét tegn, mens "%" erstatter ét eller flere. F.eks. vil en søgning på "la%", finde Lars, Laurs, Laurits mv., en søgning på "%mølle" finder Kustrup mølle, Røjle mølle mv., mens søgning på "Ann_", vil finde Anna og Anne.

Alle personer er registreret under ét efternavn. Dvs. f.eks. Peter Hansen Bundgård er registreret under fornavnet "Peter Hansen" og efternavnet "Bundgård".

Sidst opdateret 17-1-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet