Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder
 

Vejledning til indtastning af sognefogeder

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden du begynder på indtastningen.

Projektet omfatter danske sognefogeder fra oprettelsen af embedet ved forordning af 25. marts 1791 til afviklingen 1973.

Alle kilder kan knyttes til hver sognefoged, men udgangspunktet er folketællingerne og kirkebøgerne. Alle oplysninger skal knyttes til præcise kildehenvisninger. For at lette den efterfølgende mulige søgning i sognefogederne er det vigtigt der følges en række standarder for indtastningen.

 

Selve indtastningen

Tilføj ny sognefoged

Der kan enten oprettes en ny sognefoged eller tilføjes oplysninger til en allerede registret sognefoged. Først beskrives tilføjelsen af en ny sognefoged.

Udgangspunktet er at registrere oplysninger fra en bestemt kilde, f.eks. Asnæs folketælling 1787. Hertil skal som minimum knyttes fornavn og evt. mellemnavne, efternavn og sognefoged i. Kilden der knyttes til oplysningerne kan enten vælges fra en eksisterende f.eks. Asnæs folketælling 1787 eller der kan tilføjes en ny f.eks. Arkivnavn: Vejlby, Arkivtype: folketælling, År/periode 1801. Uanset skal der knyttes en henvisning, f.eks. opslag 55, pag. 66a. Se højre kolonne for en hurtig oversigt over hvilke standarder der anvendes for dato, beskæftigelse mv.

Brug tab-knappen (tabulator) til at springe til næste felt.

Er du i tvivl om den sognefoged du skal til at registrere allerede er tilføjet kan du se en sogneoversigt over de allerede registrerede ved at sælge sognet i højre kolonne. Herfra kan du klikke videre og se de registrede oplysninger og eventuelt rette i disse.

Ret eller tilføj i allerede registret sognefoged

Der kan rettes i registrerede oplysninger eller der kan tilføjes en ny oplysning. Det betyder at hvis man f.eks. i en folketælling har beregnet en sognefoged født 1840 og efterfølgende fundet vedkommendes fødsel i kirkebogen 2. maj 1840 kan denne oplysning rettes. Det betyder også at finder man f.eks. i en ny folketælling sognefogedens ægtefælle kan denne tilføjes. Igen er udgangspunktet at der tilføjes en information ud fra en given kilde med præcis kildehenvisning som tidligere beskrevet.

 

Standarder og forklaring af felterne

Standarder

Kilde: (eller arkivnavn, arkivtype og periode) og henvisning skal altid udfyldes.

Henvisning: Så præcis som muligt. For de indtastede folketællinger på Dansk Demografisk Databse f.eks. holbaek, Ods, Højby, Høibye, et Gadehuus, 51, FT-1834, B4790.

For opslag fra Arkivalier Online husk opslagsnummer OG side/folionr, f. eks. opslag 51, pag. 66a.

Dato/år/periode: dd-mm-åååå, f.eks. 25-09-1789. Der kan også anvendes ca., før, efter, omkr(omkring), f.eks. omkr 1789.

Beskæftigelse: alle angives separeret med komma, f. eks. lægdsmand, husmand, bonde. Sognefoged skal ikke angives.

 

Udgangspunkt i folketællingerne

Start med at søge sognefogeder i folketællingerne på Dansk Demografisk Database. Vælg Navn:%%% og beskæftigelse: %sognefo% herefter udfyldes relevante sogn, herred og amt - sorter på år.

 

Andre kilder

Alle kilder kan knyttes til en sognefoged. Har du fotografier, indførelser fra skudmålsbøger eller andet relevant for en given sognefoged kan du kontakte mig og få informationerne tilføjet, såfremt der ikke eksistere relavante felter hertil.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

God fornøjelse!

 
Sidst opdateret 2-5-2019
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!