Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Officerer og enheder under adels- og enevælden

Denne del falder i to grupper. Den ene dækker adelsvælden, dvs. perioden 1614-1662 og i princippet er samtlige den danske hærs officerer med. Personer der var i tjeneste i dette tidinterval, og hvis livsperiode strækker sig ud over denne, er også dækket i denne del af databasen. Geografisk er den afgrænset ved at omfatte hele monarkiet. Materialet til denne database bygger på arkivdata. Denne del indeholder 4197 personer og 292 enheder.

Den anden dækker perioden 1660-1848 (1864) dvs. enevælden. Materialet er stikprøver fra J. C. W. Hirsch og K. Hirsch: "Fortegnelse over danske og norske Officerer 1648-1814" (utrykt, 1888-1907) inklusive supplement op til 1864 og Olai Ovenstads: "Militærbiografier" (1949). Materialet indeholder 4120 personer og 453 enheder.

Begivenhederne på resultatsiden markerer ofte overgangen til en tilstand, ofte udnævnelserne til en bestemt tjeneste. Oplysninger om fremmed krigstjeneste, civile embeder, fremmed adelskab m.v. er ikke medtaget i databasen. Databasens personer omfatter alle kommanderende officerer med mindst fændriks rang. Flådens kaptajner og løjtnanter er ikke med. Generelt gælder at på resultatsiden for officerer er livsbegivenheder ordnet kronologisk således første er fødsel og sidste er død. De mellemliggende begivenheder er ofte udnævnelser til stillinger. For de militære enheder er der en kobling til databasen med hæren, garnison og enheder.

Materialet er venligst stillet til rådighed af professor i historie ved Københavns Universitet Gunner Lind.

Officerer og enheder under adels- og enevælden
Adelsvælden - Officer:
Adelsvælden - Enhed:
Enevælden - Officer:
Enevælden - Enhed:
 
Sidst opdateret 4-2-2022
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet