Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Kildeindtastning via hjemmesiden

For at lette søgningen i arkivalier, bøger mv. er det muligt at lave afskrifter af en række materialer direkte via hjemmesiden. Selve indtastningen sker let hvorefter det indtastede straks er tilgængeligt for søgning for alle sidens besøgende. Der kommer løbende nye projekter til - læs mere om de aktuelle projekter.

Statistik

Antal affotograferede opslag: 592.669

Antal affotograferede arkivalier: 3.282

Antal indtastede arkivalier: 109

Antal affotografede bøger: 43

Introduktion til søgning i affotograferede arkivalier

Affotograferede arkivalier

Du finder affotograferinger af arkivalier fra lokalarkiverne og landsarkiverne i Odense, Viborg, Aabenraa og Rigsarkivet. Ud over de originale arkivalier er der i nogle tilfælde tale om navneregistre til disse. Der kan være fejl hvorfor opslag i de originale kilder bør gøres. Bemærk at hovedparten af navneregistrene er sorteret på efternavn, men enkelte på fornavn. Desuden er der i nogle af registrene lavet forsættelser andre steder i kilderne, disse er for hovedparten forsøgt indsat i alfabetisk eller kronologisk rækkefølge. For indscanninger af mikrokort er der for enkeltes vekommende tale om store filer, hvorfor det kan være tidskrævende at indlæse disse.

Søgning i arkivalier

Vedrørende søgning blandt affotograferingerne er det ikke nødvendigt at udfylde alle felterne. Arkivnavn (f.eks. Viborg) og arkivtype (f.eks. byfoged) dækker over den myndighed som har skabt arkivet. Arkivserien er gruppen af arkiver, f.eks. skifteprotokol. Arkivsignaturen består af en arkivkode (f.eks. B-45) samt et løbenummer (f.eks. 250). Der kan f.eks. søges på alle godsarkiver fra et givent landsarkiv. Desuden kan wildcards/jokertegn benyttes, hvor "_" erstatter ét bogstav, mens "%" erstatter ét eller flere. Eksempelvis vil en søgning på "%ørum%" vise resultater hvor "ørum" indgår, f.eks. Dueholm-Ørum-Vestervig. Når der skrives i Arkivnavn kommer der forslag på specifikke kilder som kan vælges direkte.

På resultatsiden vil der under kildeinformation fremgå relevante og uddybende oplysninger om det valgte arkivalie. Her vil bl.a. fremgå om der her på siden eksisterer afskrift eller om der andet sted på nettet findes afskrift. Kommentarer fra registraturerne er ligeledes indsat. Desuden er der for hvert arkivalie link til Daisy som slår arkivskaber og -serie op, således man kan se hvilke andre arkivalier der eksisterer på selve arkiverne. Ved klik på kolonneoverskrifter kan søgeresultaterne sorteres alfabetisk eller kronologisk.

Yderligere er tilføjet arkivsignatur hvor det har været muligt at finde disse, hvilket også gælder for mormon- og sikringsfilmnumrene.

Fremvisning af affotograferingerne

Når en kilde er valgt, er der mulighed for at bladre eller forstørre vha. knapperne. Der kan "trækkes" i billedet, ved brug af venstre museknappe, for at ændre fokus. Zoom-funktionen kan også benyttes vha. musens scroll-knappe. Angående bladring kan der bladres ét opslag frem eller tilbage ved tryk på + og - på det numeriske tastatur. For nogle af arkivalierne er der links til første side i en given periode eller begyndelsen af et alfabetisk register. Der kan være tale om overlap mellem perioderne, hvorfor flere serier eventuelt bør gennemlæses.

Billederne er taget i varrierende kvalitet, hvorfor der kan være stor forskel på hvor meget et billede lader sig forstørre.

Benyt venligst muligheden for at fejlmelde et billede. Denne funktion kan også benyttes hvis der er andre problemer på fremvisningssiden, hvis der f.eks. ikke vises billede eller der er problemer med links.

Hvis du har affotograferinger eller lavet afskrifter af materialet her på siden og ønsker det tilgængliggjort er du velkommen til at kontakte mig.

En stor del af affotograferingerne er venligst stillet til rådighed af Knud Haaning Andersen.

Sidst opdateret 17-1-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet