Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Sygdomme, dødsårsager og epidemier

Nedenstående giver mulighed for at søge blandt sygdomme og epidemier, samt få vist statitisk materiale for dødsårsager for kongeriget Danmark frem til begyndelsen af det 20. århundede. Der kan for nogle diagnosers vedkommende være tale om overlap således at betydningen har ændret sig over tid. Det skal understreges at oplysningerne i databaserne skal ses ud fra deres samtid og derfor ikke nødvendigvist kan overføres til nutiden. Databaserne udbygges løbende.

Dødsårsager

Dødsårsagerne dækker kun bybefolkningen, dvs. København, provinsstæder og handelspladser. Oplysningerne bygger på dødsattesterne som for bybefolkningen opbevares under Sundhedsstyrelsen på Rigsarkivet. Angiveligt foreligger der ikke bearbejdet materiale for landbefolkningen, men dødsattesterne for disse befinder sig på de respektive landsarkiver. Dødsattesterne på landet blev for størstedelens vedkommende udfyldt af ligsynsmænd og i mindre grad af læger, som dog varetog udfyldelsen for bybefolkningen. Var der tale om medicolegale ligsyn er dødsattesterne udfyldt af en læge. For perioden før 1875 eksisterer der ikke fyldestgørende bearbejdet statistisk materiale.

Der kan søges på en enkelt dødsårsag i en valgt periode mellem 1890 og 1910 eller dødsårsager fordelt på et enkelt år.

Dødsårsager fordelt på diagnose
Dødsårsag (dansk):
Dødsårsag (latin):
Periode: -
 

Dødsårsager fordelt på år
Årstal:
 
Sidst opdateret 17-1-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet