Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Afskrifter fra karins-historie.dk

Karin Jørgensen, tidligere karins-historie.dk, har venligst overdraget sit meget store materiale af afskrifter her til siden. Afskrifterne dækker primært over Fynske kirkebøger, skifteprotokoller og fæsteprotokoller, men også uddrag af andet materiale som også omfatter Nørrejylland. Afskrifterne vil løbende blive lagt i databaser for at øge søgevenligheden, men der er samtidig mulighed for at downloade materialet i sin oprindelige form - højreklik på linket "Se / hent fil" og vælg "Gem som...".

Nyt materiale tilføjes løbende.


Amtarkiver

Arkivalie: Noter: Affotografering: Søg i database: Se/hent fil:
Assens-Hindsgavl amt skifteprotokol 1738-1762 Se affotografering Søg i database Se/hent fil
Assens-Hindsgavl amt skifteprotokol 1738-1809 Søg i database Se/hent fil
Assens-Hindsgavl amt skifteprotokol 1763-1768 Se affotografering Søg i database Se/hent fil
Assens-Hindsgavl amt skifteprotokol 1768-1783 Se affotografering Søg i database Se/hent fil
Assens-Hindsgavl amt skifteprotokol 1783-1792 Se affotografering Søg i database Se/hent fil
Assens-Hindsgavl amt skifteprotokol 1792-1799 Se affotografering Søg i database Se/hent fil
Assens-Hindsgavl amt skifteprotokol 1799-1805 Se affotografering Søg i database Se/hent fil
Assens-Hindsgavl amt skifteprotokol 1805-1809 Se affotografering Søg i database Se/hent fil

Byfogedarkiver

Arkivalie: Noter: Affotografering: Søg i database: Se/hent fil:
Fåborg byfoged skifteprotokol 1733-1765 Se affotografering Se/hent fil

Godsarkiver

Arkivalie: Noter: Affotografering: Søg i database: Se/hent fil:
Arreskov-Gelskov (Muckadell godsarkiv) godsarkiv skifteprotokol 1719-1817 Søg i database Se/hent fil
Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv skifteprotokol 1740-1777 Søg i database Se/hent fil
Biskoptorp godsarkiv skifteprotokol 1776-1814 Søg i database Se/hent fil
Bjørnemose godsarkiv skifteprotokol 1720-1818 Søg i database Se/hent fil
Boltinggård godsarkiv skifteprotokol 1719-1816 Søg i database Se/hent fil
Brahetrolleborg godsarkiv skifteprotokol 1719-1850 Søg i database Se/hent fil
Brobygård-Ølstedgård (Muckadell godsarkiv) godsarkiv skifteprotokol 1776-1826 Søg i database Se/hent fil
Broholm godsarkiv skifteprotokol 1730-1850 Søg i database Se/hent fil
Damsbo (Brahesminde godsarkiv) godsarkiv skifteprotokol 1720-1850 Søg i database Se/hent fil
Egeskov godsarkiv skifteprotokol 1691-1850 Søg i database Se/hent fil
Eilschou godsarkiv skifteprotokol 1752-1801 Søg i database Se/hent fil
Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 Se affotografering Søg i database Se/hent fil
Erholm-Søndergårde godsarkiv skifteprotokol 1719-1820 Søg i database Se/hent fil
Fjellebro godsarkiv skifteprotokol 1719-1789 Søg i database Se/hent fil
Flintholm godsarkiv fæsteprotokol 1776-1896 Se/hent fil
Flintholm godsarkiv skifteprotokol 1733-1738, 1791-1817 Søg i database Se/hent fil
Fraugdegård godsarkiv skifteprotokol (1689), 1719-1817 Søg i database Se/hent fil
Gelskov godsarkiv skifteprotokol 1719-1774 Søg i database Se/hent fil
Glorup godsarkiv skifteprotokol 1720-1850 Søg i database Se/hent fil
Harritslevgård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv skifteprotokol 1717-1850 Søg i database Se/hent fil
Hesselagergård godsarkiv skifteprotokol 1736-1850 Søg i database Se/hent fil
Hindemae godsarkiv skifteprotokol 1720-1808 Søg i database Se/hent fil
Holckenhavn godsarkiv skifteprotokol 1761-1850 Søg i database Se/hent fil
Hollufgård godsarkiv skifteprotokol 1718-1816 Søg i database Se/hent fil
Holstenhus godsarkiv skifteprotokol 1737-1851 Søg i database Se/hent fil
Hvedholm godsarkiv skifteprotokol 1719-1850 Søg i database Se/hent fil
Hvedholm (Brahesminde gods) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1692-1917 Se affotografering Se/hent fil
Juelskov godsarkiv skifteprotokol 1790-1817 Søg i database Se/hent fil
Klingstrup godsarkiv skifteprotokol 1790-1807 Søg i database Se/hent fil
Krumstrup godsarkiv skifteprotokol 1726-1817 Søg i database Se/hent fil
Lammehave godsarkiv skifteprotokol 1776-1839 Søg i database Se/hent fil
Lehn godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1719-1890 Se affotografering Se/hent fil
Lehn godsarkiv skifteprotokol 1719-1846 Søg i database Se/hent fil
Lundegård godsarkiv skifteprotokol 1719-1845 Søg i database Se/hent fil
Løjtved godsarkiv skifteprotokol 1744-1753 Søg i database Se/hent fil
Maegård godsarkiv skifteprotokol 1812-1816 Søg i database Se/hent fil
Margård godsarkiv skifteprotokol 1720-1850 Søg i database Se/hent fil
Mullerup godsarkiv skifteprotokol 1700-1850 Søg i database Se/hent fil
Nakkebølle godsarkiv skifteprotokol 1733-1850 Søg i database Se/hent fil
Nielstrup godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1719-1759 Se/hent fil
Nielstrup (Lehn gods) godsarkiv skifteprotokol 1719-1759 Søg i database Se/hent fil
Nordskov godsarkiv skifteprotokol 1710-1817 Søg i database Se/hent fil
Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 Se affotografering Søg i database Se/hent fil
Ravnholt godsarkiv skifteprotokol 1720-1850 Søg i database Se/hent fil
Rygård godsarkiv skifteprotokol 1695-1852 Søg i database Se/hent fil
Ryttergodset godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1670-1764 Se affotografering Se/hent fil
Ryttergodset godsarkiv skifteprotokol 1681-1765 Søg i database Se/hent fil
Rødkilde godsarkiv skifteprotokol 1762-1817 Søg i database Se/hent fil
Rønningesøgård godsarkiv skifteprotokol 1721-1816 Søg i database Se/hent fil
Skjoldemose godsarkiv skifteprotokol 1785-1812 Søg i database Se/hent fil
Søbo godsarkiv skifteprotokol 1790-1818 Søg i database Se/hent fil
Søbysøgård godsarkiv skifteprotokol 1720-1850 Søg i database Se/hent fil
Tiselholt godsarkiv skifteprotokol 1739-1818 Søg i database Se/hent fil
Torpegård godsarkiv skifteprotokol 1796-1832 Søg i database Se/hent fil
Tøjstrup godsarkiv skifteprotokol 1763-1816 Søg i database Se/hent fil
Vejlevgård godsarkiv skifteprotokol 1760-1788 Søg i database Se/hent fil
Vejstrupgård godsarkiv skifteprotokol 1777-1817 Søg i database Se/hent fil
Wedellsborg godsarkiv skifteprotokol 1701-1826 Søg i database Se/hent fil
Ørbælunde godsarkiv skifteprotokol 1768-1850 Søg i database Se/hent fil
Østrupgård (Brahesminde godsarkiv) godsarkiv skifteprotokol 1719-1850 Søg i database Se/hent fil

Præstearkiver / kirkebøger

Arkivalie: Noter: Affotografering: Søg i database: Se/hent fil:
Brahetrolleborg-Krarup præstearkiv skifteprotokol -1811 Søg i database Se/hent fil
Brylle præstearkiv fødte, viede og døde 1646-1779 Søg i database Se/hent fil
Brylle præstearkiv fødte, viede og døde 1780-1814 Søg i database Se/hent fil
Diernæs præstearkiv fødte, viede og døde 1741-1808 Søg i database Se/hent fil
Drejø præstearkiv fødte, viede og døde 1646-1860 Alfabetisk register. Skarø alfabetisk register. Se/hent fil
Horne præstearkiv fødte og viede 1659-1684 Søg i database Se/hent fil
Horne præstearkiv fødte, viede og døde 1684-1748 Søg i database Se/hent fil
Kirkeby præstearkiv fødte, viede og døde 1680-1814 Se/hent fil
Koed præstearkiv fødte, viede og døde 1760-1851 Se/hent fil
Kværndrup præstearkiv fødte, konfirmerede, viede og døde 1756-1798 Søg i database Se/hent fil
Lunde præstearkiv fødte, viede og døde 1731-1814 Se/hent fil
Ollerup præstearkiv fødte, viede og døde 1680-1891 Se/hent fil
Rosmus-Hyllested præstearkiv døbte, viede og begravede 1684-1788 Se/hent fil
Skt. Jørgen præstearkiv fødte, viede og døde 1795-1838 Søg i database Se/hent fil
Stenstrup præstearkiv fødte, viede og døde Se/hent fil
Særslev præstearkiv viede 1666-1720 Søg i database Se/hent fil
Sørup præstearkiv fødte, viede og døde 1716-1794 Søg i database Se/hent fil
Sørup præstearkiv fødte, viede og døde 1795-1849 Se/hent fil
Tirstrup præstearkiv fødte, viede og døde 1704-1799 fødte. viede 1704-1791. døde 1704-1790. Se/hent fil
Tommerup præstearkiv fødte, viede og døde 1646-1779 Søg i database Se/hent fil
Tommerup præstearkiv fødte, viede og døde tilføjelse 1646-1779 Søg i database Se/hent fil
Ulbølle præstearkiv begravede 1681-1759 Søg i database Se/hent fil
Ulbølle præstearkiv begravede 1773-1814 Søg i database Se/hent fil
Ulbølle præstearkiv begravede 1814-1824 Søg i database Se/hent fil
Ulbølle præstearkiv fødte 1681-1760 Søg i database Se/hent fil
Ulbølle præstearkiv fødte 1773-1814 Søg i database Se/hent fil
Ulbølle præstearkiv fødte uægte 1681-1760 Søg i database Se/hent fil
Ulbølle præstearkiv fødte, viede og døde 1662-1860 Sammenfattet register. Se/hent fil
Ulbølle præstearkiv viede 1681-1759 Søg i database Se/hent fil
Ulbølle præstearkiv viede 1773-1814 Søg i database Se/hent fil
Ulbølle præstearkiv viede 1814-1824 Søg i database Se/hent fil
Veflinge præstearkiv fødte, viede og døde 1723-1780 Søg i database Se/hent fil
Vejerslev-Aidt-Thorsø præstearkiv fødte, viede og døde 1694-1760 Se/hent fil
Vester Skerninge præstearkiv døbte 1682-1760 Søg i database Se/hent fil
Vester Skerninge præstearkiv døbte 1773-1786 Se/hent fil
Vester Skerninge præstearkiv døbte 1787-1797 Søg i database Se/hent fil
Vester Skerninge præstearkiv døbte drenge 1813-1826 Søg i database Se/hent fil
Vester Skerninge præstearkiv døbte piger 1813-1821 Søg i database Se/hent fil
Vester Skerninge præstearkiv fødte uægte 1681-1760 Søg i database Se/hent fil
Vester Skreninge præstearkiv fødte, viede og døde 1682-1873 Samlet register. Se/hent fil
Vester Åby præstearkiv skifteprotokol 1747-1813 Søg i database Se/hent fil
Vester Åby præstearkiv skifteprotokol 1747-1813 Søg i database Se/hent fil
Vester Åby (Pejrup by) præstearkiv fødte, viede og døde 1736-1774 Søg i database Se/hent fil
Vissenbjerg præstearkiv fødte, viede og døde 1766-1784 Søg i database Se/hent fil
Øster Skerninge-Hundstrup præstearkiv fødte, viede og døde 1765-1891 Andet register. Sammendrag. Se/hent fil

Herredsfogedarkiver

Arkivalie: Noter: Affotografering: Søg i database: Se/hent fil:
Sunds herredsfoged tingbog 1630 Se/hent fil

Bispearkiver

Arkivalie: Noter: Affotografering: Søg i database: Se/hent fil:
Fyn bispeembede skifteprotokol 1731-1835 Søg i database Se/hent fil

Andet

Arkivalie: Noter: Affotografering: Søg i database: Se/hent fil:
Hundstrup ejendomsregistreringer -1997 Se/hent fil
Kværndrup jordebøger og matrikler Se/hent fil
Skarø ejendomsregister Se/hent fil
Vester Skerninge-Ulbølle fødte 1760-1773 Se/hent fil
Sidst opdateret 2-3-2021
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet