Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Slægtsforskning med Google - eller hvordan man stiller de rigtige spørgsmål

Udgivet: 17. juni 2011 - Opdateret: 14. april 2012

Hensigten med nærværende artikel er at give et indblik i Googles søgemulighed samt at præsentere hvordan man optimere sine søgninger med henblik på at få relevante søgeresultater i forbindelse med slægtsforskning. Forhåbentlig vil et bredt spektrum af læsere, fra den uerfarne til den øvede, kunne finde inspiration. Der lægges vægt på praktiske eksempler, mens de tekniske detaljer bevidst holdes i baggrunden. For at lette forslagene til søgestrenge er der direkte links i kantede parenteser til resultatsiderne for disse og der er ligeledes en forklaring af selve søgestrengen.
Det skal bemærkes at artiklen tager udgangspunkt i Googles danske søgeside. De funktioner som gennemgås her gælder udelukkende for det danske sprog. Nedenfor omtalte søgeparametre er kun et udvalg af de samtlige muligheder som eventuelt kan nærstuderes ved gennemgang af materialet i kildehenvisningerne. Videre skal understreges at internettet er en dynamisk størrelse hvorfor linksne til søgeresultaterne vil variere fra tid til anden. Mange af de funktioner som gennemgås her kan genfindes i Googles avancerede søgeside, men denne side berøres ikke her. Google Bøger og Google Billeder introduceres kort.

Grundlæggende søgning

For at opnå relevante resultater er det vigtigt at være så specifik i sit valg af søgeord som muligt – vælg beskrivende ord og undgå stopord (f.eks. og, i, for mv.), ligesom hele sætninger bør undgås (f.eks. hvor boede Mads Larsen og hustru i folketællingen 1801). Ligeledes er det en god idé at overveje alternative søgeord og synonymer. Rækkefølgen af søgeord tæller, første ord vægtes højest og der kan maksimalt skrives 32 søgeord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Visse tegn ignoreres som udgangspunkt af Google, det drejer sig om ,.?[]@/#. Det er vigtigt at være opmærksom på om der skal være mellemrum mellem søgeparametrene og søgeordene da de ellers ikke indgår i søgningen. Start altid med en meget præcis søgning og såfremt der ikke findes brugbare resultater kan man, ét ad gangen, fjerne et søgeparameter eller gøre det bredere. Får man for mange resultater kan man, ét ad gangen, tilføje søgeparametre.

Find det du søger

Ved at benytte kombinatoriske og grammatiske tegn kan man præcisere sin søgning. Disse viser sig meget nyttige og kendskab hertil er værdifuldt.

De kombinatoriske tegn er: + (plus), - (minus/bindestreg), OR eller | (lodret streg), ” ” (anførselstegn/gåseøjne) og de grammatiske tegn er: * (stjerne/asterisk) og .. (to punktummer).

Søger man på to eller flere søgeord søger Google ligeledes på synonymer til søgeordene. Dette kan inaktiveres ved at sætte + foran alle søgeordene. For begge tilfælde søges på sider hvor alle søgeordene indgår. Bemærk der skal ikke være mellemrum mellem + (plus) og søgeord.

Ved at sætte - (minus) foran et søgeord, uden mellemrum, udelukkes ordet fra søgningen.

  • [ stamtavle -kat -hund -hest ] - søger sider hvor ordet stamtavle indgår, men udelukker sider hvor ordet stamtavle optræder sammen med enten kat, hund eller hest.

Ved at benytte OR eller | (lodret streg) mellem søgeordene fås resultater hvor ét, eller flere, af søgeordene optræder. OR skal skrives i kapitaler og der skal være mellemrum før og efter, hvilket ikke er nødvendigt for | (lodret streg).

Anførselstegn ("") benyttes til at søge på hele sætninger og angiver derved også den præcise rækkefølge af søgeforspørgelsen. Her ignoreres stopord ikke.

Asterisk (*) benyttes til at erstatte ét, eller flere, ord og kan kun benyttes i søgesætninger med anførselstegn.

  • [ "karen * brokmann" ] - sætning som begynder med karen efterfulgt af hvilket som helst ord og efterfulgt af brokmann, dvs. fx karen abrahamsen brokmann, karen a. brokmann, karen petersen brokmann, karen brokmann osv.

For at søge i et talinterval benyttes .. (to punktummer). Der skal ikke være mellemrum før og efter punktummerne.

Søg på bestemt eller udvalgte dele af hjemmeside

Det er muligt at begrænse sin søgning til udelukkende at omfatte et felt af en internetside eller et bestemt domæne.

Man kan begrænse søgningen til kun at søge på det felt af en internetside som kaldes titlen med intitle:. Bemærk at intitle: skal stå foran hvert søgeord uden mellemrum til dette. Titlen på et dokument må regnes som meget beskrivende for sidens indhold og man kan regne med at få relevant information i forhold hertil.

En lignende funktion er inurl: som søger på en del af hjemmesideadressen/URL'en, det er igen vigtigt at der ikke er mellemrum til søgeordet.

  • [ inurl:familie slægt ] - søger på sider hvor familie indgår i internetadressen og slægt indgår i siden tekst.

En anden nyttig mulighed for at begrænse sin søgning, er kun at søge på et domæne elleren side med funktionen site:. Bemærk der ikke må være mellemrum mellem kolon og søgeord. Denne mulighed er nyttig hvis selve hjemmesiden ikke har en søgefunktion.

Man kan også foretage søgning på specifikke filtyper med filetype:. Bemærk igen mellemrum mellem kolon og søgeord.

Endelig skal funktionen related: fremhæves. Denne kan benyttes til at finde sider med lignende indhold som den der søges på. Bemærk igen mellemrum mellem kolon og søgeord.

Anesøgning med Google

Google er et særdeles udemærket værktøj til at søge sine aner via nettet. Det er blot vigtigt at huske på at ikke alt tilgængeligt materiale er indekseret i google, hvilket vil sige at såfremt man ikke får resultater ved søgning i Google kan der rent faktisk godt være brugbart materiale. Derfor kan det være hensigtsmæssigt også at benytte sig af de mange andre ressourcer som er tilgængelig for anesøgning. Men Google kan være en udemærket mulighed. Videre skal man huske at man kan få svar på næsten alt i Google - men det er ikke ensbetydende med at det stemmer overens med virkeligheden. Husk derfor altid at efterkontrollere de fundne oplysninger i originale kilder.

Til specifik anesøgning kan man benytte sig af at mange privatpersoner har lagt deres stamtræ på nettet samt en stadig voksende mængde afskrifter af kirkebøger, skifteprotokoller mv.

Generalt skal man huske på at navne kan staves forskelligt, dette kan man tage højde for i sin søgning. Ligeledes bør man være opmærksom på at den danske udgave af Google ikke tager højde for andre stavemåder fx vil søgning på Constantinsborg og Konstantinsborg ikke give samme resultater, det samme gør sig i nogle tilfælde gældende for å og aa.

Hertil vil det vise sig nyttigt at bruge et forholdsord i søgningen kombineret med stednavn eller sogn. På denne måde er det muligt af få resultater fra de mange afskrifter som ligger på nettet.

Hertil kan tilføjes ekstra parametre med periodeinterval for yderligere at specificere søgningen.

Man kan også benytte sig af at søge efter personer afgrænset af at de ligger i et slægtsprogram online (phpgedview, tng mv), da navnet indgår ofte i url'en.

Der er rig mulighed for at sammensætte en søgning efter en specifik ane. Kunsten er at være præcis, tage højde for alternative staveformer og vide hvordan søgeforespørgslen skal opbygges. Igen anbefales som udgangspunkt at være meget præcis i sin søgeformulering og såfremt man ikke finder brugbart, langsomt foretage mere brede søgninger.

Find slægtsbøger, arkivalier og afskrifter

Der vil blive gennemgået forslag til søgning efter slægtsrelevant materiale som findes på nettet - fraset anesøgning som er beskrevet ovenfor.

Der er rig mulighed for at finde hele slægtsbøger, både privat udarbejdede, men også trykte som er indscannet og evt. tekstgenkendt. Det er her en fordel at søge på filtyperne: pdf (Adobe Reader), doc/docx (Microsoft Word), rtf/txt (tekst format) samt øvrige tekstformater.

Efterhånden er det muligt at finde affotografede arkivalier eller afskrifter af disse på private hjemmesider. Sommetider er det en hjælp at kende arkivaliets officielle navn og arkivsignaturen.

Der er rig mulighed for at finde materiale om anerne, men igen er det vigtigt at opbygge sin søgeforspørgsel hensigtsmæssigt. Søger man afskrifter af arkivalier er det en fordel at søge på synonymer så som: uddrag, afskrivning, skifteuddrag o.l.

Bøger og gamle fotografier

Google tilbyder mange specialtjenester herunder skal to af deres søgetjenester fremhæves: Google Bøger og Google Billeder. Følgende er en kort introduktion til disse.

Google Bøger er et stadigt voksende bibliotek af indscannede bøger som løbende bliver tekstgenkendt, nogle kommer i fuld længde, andre i uddrag. Det betyder at man kan lave en søgeforespørgsel som søger hele bøger igennem. Til søgning kan de kombinatoriske tegn og nogle af feltsøgekoderne benyttes. Hertil findes specialsøgeparametre så man kan søge på forfatter, ISBN-nummer osv.

Der kan også være nyttige billeder at hente via Google Billeder. Man kan f.eks. søge gamle postkort af steder eller gader, billeder af kirker eller specifikke personer.

Opsummering

I første omgang er det en fordel at være specifik og præcis i sin søgeforespørgsel - herefter kan man gøre søgningen mere bred. Husk at ikke alt kan findes ved at søge i Google da det muligvist ikke er indekseret. Videre er internettet en dynamisk størrelse hvilket betyder at det resultat man fik igår ikke nødvendigvist er det samme man får dagen efter. Forsøg derfor også de mange specifikke hjemmesider til slægtsforskning og prøv også andre søgemaskiner.

Husk at opbygge søgestrengene korrekt og vær opmærksom på om der skal være mellemrum mellem søgeparameter og søgeord eller ej. Overvej altid at bruge synonymer i søgestrengen og overvej alternative stavemåder.

Man kan finde svar på næsten alt via Google og, sat på spidsen, kan man få de svar man vil have! Vær altid kildekristisk og husk at efterkontrollere fundne oplysninger i originale kilder.


Kildehenvisninger

Find det med Google af Erik Nicolaisen Høy, 1. udgave, 1. oplag, 2007.
Grundlæggende om Google-søgning: Hjælp til basissøgning, 2011.
Google guide af Nancy Blachman, 2011.
Google-Guide af Erik Nicolaisen Høy, 2009.


Kommentarer

Vær den første til at kommentere artiklen.

Ny kommentar
Dit navn:
Din e-mail (offentliggøres IKKE):
Kommentar:
  Verifikation
Kode:
Ønsker du mail ved ny kommentar? Ja, tak!
 

Sidst opdateret 17-1-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet