General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Hans Andreasen Børlum
about 1725
295 0 August 13, 1813
207 88 Brorsbøl, Sønder Starup, Haderslev, Haderslev
Never
Børlum
0 before 1901
119 Never
Børlum
0 before 1901
119 Never
Anna Margrethe Christine Børlum
January 15, 1886
134 Hoptrup, Haderslev, Haderslev
1 Never
Hans Petersen Børlum
March 30, 1836
184 Vedsted, Gram, Haderslev
1 after 1884
136 47 Never
Anna Johanna Bertelsdatter Børlum
about October 10, 1713
307 2 March 10, 1786
234 72 Haderslev købstad, Haderslev, Haderslev
Never
Hans Børlum
February 22, 1788
232 Kolding, Brusk, Vejle
8 January 15, 1861
159 72 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Anna Christina Børlum
August 22, 1818
202 Løjt, Rise, Åbenrå
1 Never
Metta Marie Børlum
February 19, 1822
198 Vedsted, Gram, Haderslev
3 February 10, 1893
127 70 Sønder Vilstrup, Brusk, Vejle
Never
Andreas Jørgensen Børlum
February 11, 1825
195 Vedsted, Gram, Haderslev
2 May 12, 1872
148 47 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Johannes Bergholdt Børlum
September 6, 1828
192 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Christian Jørgensen Børlum
April 10, 1832
188 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Caroline Børlum
July 17, 1840
180 Vedsted, Gram, Haderslev
0 September 10, 1840
180 0 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Peder Christensen Børlum
September 22, 1843
177 Vedsted, Gram, Haderslev
0 February 6, 1847
173 3 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Peder Christian Børlum
November 28, 1910
109 Vognsbøl, Jerne, Skast, Ribe
0 Never
Johanna Lauritha Børlum
March 1, 1856
164 Vedsted, Gram, Haderslev
3 Never
Lauritz Johansen Børlum
January 28, 1863
157 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Mette Berthelsdatter Børlum
about 1723
297 4 June 20, 1771
249 48 Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev
Never
Christian Rasmussen Børlum
August 29, 1761
259 Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev
3 December 19, 1828
191 67 Sønder Starup, Haderslev, Haderslev
Never
Bertel Andersen Børlum
about 1682
338 Norge
3 January 8, 1754
266 72 Fredericia købstad, Elbo, Vejle
Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Peter Carl Christian Ankersen
24 Johanna Lauritha Børlum
18 145 Vedsted, Gram, Haderslev
3 Never
Andreas Jørgensen Børlum
29 Mette Kjestine Tofte
34 166 Vedsted, Gram, Haderslev
2 Never
Bertel Andersen Børlum
Anne Dorothea Andreasdatter
yes 3 Never
Christian Rasmussen Børlum
24 Maren Berthelsdatter
27 234 Vedsted, Gram, Haderslev
3 Never
Hans Børlum
29 Metta Hoy
20 202 Løjt, Rise, Åbenrå
7 Never
Hans Børlum
54 Maren Lund
44 178 Vedsted, Gram, Haderslev
1 Never
Hans Andreasen Børlum
Catharina Giertrud
yes 0 Never
Hans Petersen Børlum
40 Ingrid Stina Jonasdotter
42 143 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Peter Erichsen
43 Mette Berthelsdatter Børlum
41 256 Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev
1 Never
Søren Jensen
Anna Johanna Bertelsdatter Børlum
yes 2 Never
Christen Michelsen
31 Metta Marie Børlum
30 167 Taulov, Elbo, Vejle
3 Never
Knud Olesen
27 Metta Marie Børlum
38 160 Vilstrup, Haderslev, Haderslev
0 Never
Bartrum Petersen
30 Anna Christina Børlum
29 172 Løjt, Rise, Åbenrå
1 Never
Christian Rasmussen
Mette Berthelsdatter Børlum
yes 3 Never
« »
© ° · § ¿¡
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ