General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Hans Andreasen Børlum
about 1725
297 0 August 13, 1813
209 88 Brorsbøl, Sønder Starup, Haderslev, Haderslev
Never
Børlum
0 before 1901
121 Never
Børlum
0 before 1901
121 Never
Anna Margrethe Christine Børlum
January 15, 1886
136 Hoptrup, Haderslev, Haderslev
1 Never
Hans Petersen Børlum
March 30, 1836
186 Vedsted, Gram, Haderslev
1 after 1884
138 47 Never
Anna Johanna Bertelsdatter Børlum
about October 10, 1713
309 2 March 10, 1786
236 72 Haderslev købstad, Haderslev, Haderslev
Never
Hans Børlum
February 22, 1788
234 Kolding, Brusk, Vejle
8 January 15, 1861
161 72 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Anna Christina Børlum
August 22, 1818
204 Løjt, Rise, Åbenrå
1 Never
Metta Marie Børlum
February 19, 1822
200 Vedsted, Gram, Haderslev
3 February 10, 1893
129 70 Sønder Vilstrup, Brusk, Vejle
Never
Andreas Jørgensen Børlum
February 11, 1825
197 Vedsted, Gram, Haderslev
2 May 12, 1872
150 47 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Johannes Bergholdt Børlum
September 6, 1828
194 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Christian Jørgensen Børlum
April 10, 1832
190 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Caroline Børlum
July 17, 1840
182 Vedsted, Gram, Haderslev
0 September 10, 1840
182 0 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Peder Christensen Børlum
September 22, 1843
179 Vedsted, Gram, Haderslev
0 February 6, 1847
175 3 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Peder Christian Børlum
November 28, 1910
112 Vognsbøl, Jerne, Skast, Ribe
0 Never
Johanna Lauritha Børlum
March 1, 1856
166 Vedsted, Gram, Haderslev
3 Never
Lauritz Johansen Børlum
January 28, 1863
159 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Mette Berthelsdatter Børlum
about 1723
299 4 June 20, 1771
251 48 Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev
Never
Christian Rasmussen Børlum
August 29, 1761
261 Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev
3 December 19, 1828
193 67 Sønder Starup, Haderslev, Haderslev
Never
Bertel Andersen Børlum
about 1682
340 Norge
3 January 8, 1754
268 72 Fredericia købstad, Elbo, Vejle
Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Ukendt
Anna Margrethe Christine Børlum
yes 1 Never
Peter Carl Christian Ankersen
24 Johanna Lauritha Børlum
18 147 Vedsted, Gram, Haderslev
3 Never
Andreas Jørgensen Børlum
29 Mette Kjestine Tofte
34 168 Vedsted, Gram, Haderslev
2 Never
Bertel Andersen Børlum
Anne Dorothea Andreasdatter
yes 3 Never
Christian Rasmussen Børlum
24 Maren Berthelsdatter
27 236 Vedsted, Gram, Haderslev
3 Never
Hans Børlum
29 Metta Hoy
20 204 Løjt, Rise, Åbenrå
7 Never
Hans Børlum
54 Maren Lund
44 180 Vedsted, Gram, Haderslev
1 Never
Hans Andreasen Børlum
Catharina Giertrud
yes 0 Never
Hans Petersen Børlum
40 Ingrid Stina Jonasdotter
42 145 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Peter Erichsen
43 Mette Berthelsdatter Børlum
41 258 Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev
1 Never
Søren Jensen
Anna Johanna Bertelsdatter Børlum
yes 2 Never
Christen Michelsen
31 Metta Marie Børlum
30 169 Taulov, Elbo, Vejle
3 Never
Knud Olesen
27 Metta Marie Børlum
38 162 Vilstrup, Haderslev, Haderslev
0 Never
Bartrum Petersen
30 Anna Christina Børlum
29 174 Løjt, Rise, Åbenrå
1 Never
Christian Rasmussen
Mette Berthelsdatter Børlum
yes 3 Never
« »
© ° · § ¿¡
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ