General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Hans Andreasen Børlum
about 1725
296 0 August 13, 1813
208 88 Brorsbøl, Sønder Starup, Haderslev, Haderslev
Never
Børlum
0 before 1901
120 Never
Børlum
0 before 1901
120 Never
Anna Margrethe Christine Børlum
January 15, 1886
135 Hoptrup, Haderslev, Haderslev
1 Never
Hans Petersen Børlum
March 30, 1836
185 Vedsted, Gram, Haderslev
1 after 1884
137 47 Never
Anna Johanna Bertelsdatter Børlum
about October 10, 1713
308 2 March 10, 1786
235 72 Haderslev købstad, Haderslev, Haderslev
Never
Hans Børlum
February 22, 1788
233 Kolding, Brusk, Vejle
8 January 15, 1861
160 72 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Anna Christina Børlum
August 22, 1818
203 Løjt, Rise, Åbenrå
1 Never
Metta Marie Børlum
February 19, 1822
199 Vedsted, Gram, Haderslev
3 February 10, 1893
128 70 Sønder Vilstrup, Brusk, Vejle
Never
Andreas Jørgensen Børlum
February 11, 1825
196 Vedsted, Gram, Haderslev
2 May 12, 1872
149 47 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Johannes Bergholdt Børlum
September 6, 1828
193 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Christian Jørgensen Børlum
April 10, 1832
189 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Caroline Børlum
July 17, 1840
181 Vedsted, Gram, Haderslev
0 September 10, 1840
181 0 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Peder Christensen Børlum
September 22, 1843
178 Vedsted, Gram, Haderslev
0 February 6, 1847
174 3 Vedsted, Gram, Haderslev
Never
Peder Christian Børlum
November 28, 1910
110 Vognsbøl, Jerne, Skast, Ribe
0 Never
Johanna Lauritha Børlum
March 1, 1856
165 Vedsted, Gram, Haderslev
3 Never
Lauritz Johansen Børlum
January 28, 1863
158 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Mette Berthelsdatter Børlum
about 1723
298 4 June 20, 1771
250 48 Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev
Never
Christian Rasmussen Børlum
August 29, 1761
260 Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev
3 December 19, 1828
192 67 Sønder Starup, Haderslev, Haderslev
Never
Bertel Andersen Børlum
about 1682
339 Norge
3 January 8, 1754
267 72 Fredericia købstad, Elbo, Vejle
Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Ukendt
Anna Margrethe Christine Børlum
yes 1 Never
Peter Carl Christian Ankersen
24 Johanna Lauritha Børlum
18 146 Vedsted, Gram, Haderslev
3 Never
Andreas Jørgensen Børlum
29 Mette Kjestine Tofte
34 167 Vedsted, Gram, Haderslev
2 Never
Bertel Andersen Børlum
Anne Dorothea Andreasdatter
yes 3 Never
Christian Rasmussen Børlum
24 Maren Berthelsdatter
27 235 Vedsted, Gram, Haderslev
3 Never
Hans Børlum
29 Metta Hoy
20 203 Løjt, Rise, Åbenrå
7 Never
Hans Børlum
54 Maren Lund
44 179 Vedsted, Gram, Haderslev
1 Never
Hans Andreasen Børlum
Catharina Giertrud
yes 0 Never
Hans Petersen Børlum
40 Ingrid Stina Jonasdotter
42 144 Vedsted, Gram, Haderslev
0 Never
Peter Erichsen
43 Mette Berthelsdatter Børlum
41 257 Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev
1 Never
Søren Jensen
Anna Johanna Bertelsdatter Børlum
yes 2 Never
Christen Michelsen
31 Metta Marie Børlum
30 168 Taulov, Elbo, Vejle
3 Never
Knud Olesen
27 Metta Marie Børlum
38 161 Vilstrup, Haderslev, Haderslev
0 Never
Bartrum Petersen
30 Anna Christina Børlum
29 173 Løjt, Rise, Åbenrå
1 Never
Christian Rasmussen
Mette Berthelsdatter Børlum
yes 3 Never
« »
© ° · § ¿¡
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ