Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Dødsårsager i år 1899

Nedenfor vises grafisk fremstilling for de 25 hyppigste dødsårsager i 1899 og under findes liste over alle registrede dødsårsager.

Total antal døde for bybefolkningen 1899 var 15.832.

25 hyppigste dødsårsager i 1899
Dødsårsag (dansk): Dødsårsag (latin): Antal døde: Andel af total: Noter:
akut ledderheumatisme febris rheumatica 53 0.33 %
akut miliærtuberkulose tuberculosis acuta 62 0.39 %
alderdomssvaghed marasmus senilis 821 5.19 %
andre aflivelsesmåder (selvmord) alii suicidii modi (suicidium) 4 0.03 %
andre dannelsesfejl alia vitia innata 38 0.24 %
andre farsoter alii morbi epidemici 112 0.71 % herunder meningitis cerebrospinalis epidemica 1893: 28, 1894: 9, 1895: 5, 1896: 24, 1897: 27, 1898: 96.
andre kroniske lungesygdomme alii pulmonum morbi chronici 58 0.37 %
andre kroniske rygmarsvsygdomme alii medullae spinal. Morbi chron. 17 0.11 %
andre kroniske underlivssygdomme alii morbi abdominales chronici 115 0.73 %
andre sygdomme i de ydre dele alii externarum partium morbi 24 0.15 %
andre sygdomme i indvendige organer alii morbi organorum interiorum 115 0.73 %
andre ulykkelige hændelser (ulykkelige hændelser) alii casus mortiferi (casus mortiferi) 14 0.09 %
ansigts- og anden vandrosen erysipelas faciei et ambulans 45 0.28 %
anæmi anaemia 45 0.28 %
apoplexi apoplexia cerebri 451 2.85 %
asiatisk kolera cholera asiatica 0 0.00 %
barselsfeber febris puerperalis 39 0.25 %
benedder caries et necrosis ossium 22 0.14 %
betændelse af hjertet og dets hinder peri- et endocarditis 24 0.15 %
bindevævsbetændelse phlegmone, abcessus 45 0.28 %
blodgang dysenteria 1 0.01 %
blodårebetændelse phlebitis (extra puerperium) 16 0.10 %
blåsot cyanosis 14 0.09 %
brandbyld carbunculus et furunculus malignus 5 0.03 %
Brights sygdom nephritis albuminosa 277 1.75 %
brud af lårbenets hals fractura colli femoris 26 0.16 %
brystkatarr, akut bronchitis bronchitis acuta simplex 103 0.65 %
brystkræft cancer mammae 69 0.44 %
brændevinssygdom alcoholismus chronicus 172 1.09 %
bughindebetændelse peritonitis (extra puerperium) 135 0.85 %
drankergalskab delirium tremens 38 0.24 %
drukning (selvmord) submersio (suicidium) 18 0.11 %
drukning (ulykkelige hændelser) submersio (casus mortiferi) 84 0.53 %
dyriske gifte alia venena animalia 1 0.01 %
emphysen, astma emphysema pulmonum. 140 0.88 %
engelsk syge rhachitis 127 0.80 %
erhvervet syfilis syphilis acquisita 10 0.06 %
exanthematisk tyfus typhus exanthematicus 0 0.00 %
fald og knusning (ulykkelige hændelser) praecipitatio et contusio (casus mortiferi) 132 0.83 %
forbrænding og skoldning (ulykkelige hændelser) ambustio (casus mortiferi) 29 0.18 %
forfrysning (ulykkelige hændelser) congelatio (casus mortiferi) 5 0.03 %
forgiftning (ulykkelige hændelser) veneficium (casus mortiferi) 16 0.10 %
forsnævring af urinrøret strictura urethrae 1 0.01 %
galdesten cholelithiasis 12 0.08 %
gift (selvmord) venenum (suicidium) 13 0.08 %
grippe influenza 355 2.24 %
hjernebetændelse encephalitis et meningitis cerebralis 202 1.28 %
hængning (selvmord) strangulatio (suicidium) 141 0.89 %
indeklemt brok hernia incarcerata 35 0.22 %
indenlandsk kolera og akut diaré cholerine et catarrhus intestinalis acutus 1582 9.99 %
kapill. Bronchitis og katarr. Lungebetændelse bronchitis capill. Et pneumonia catarrh. 1222 7.72 %
kighoste tussis convulsiva 358 2.26 %
kirtelsyge scrophulosis 6 0.04 %
koldbrand gangraena 55 0.35 %
koldfeber febris intermittens 2 0.01 %
konvulsioner ecclampsia 316 2.00 %
kopper variolæ 0 0.00 %
kronisk bronchitis bronchitis chron. Et bronchiectasis 192 1.21 %
kronisk prostatasygdom hypertrophia prostatae 25 0.16 %
kroniske hjernesygdomme morbi cerebri chronici 268 1.69 %
kroniske strubesygdomme morbi laryngis chronici 0 0.00 %
krupøs lungebetændelse pneumonia crouposa 494 3.12 %
kræft i andre organer cancer in aliis corporis partibus 495 3.13 %
kvinder døde under eller kort efter fødslen in partu aut brevi post eandem mort. 16 0.10 % (barselsfeber ikke medregnet
kvælning og ihjelliggen (ulykkelige hændelser) suffocatio (casus mortiferi) 32 0.20 %
leddebetændelse arthrocace 7 0.04 %
lever-cirrhose cirrhosis hepatis 61 0.39 %
lever-Echinokok echinococcus hepatis 0 0.00 %
ligfald epilepsia 25 0.16 %
livmoderkræft cancer uteri 117 0.74 %
lungehindebetændelse pleuritis, empyema 48 0.30 %
lungesvindsot phthisis pulmonum 1405 8.87 %
mangelfuld udvikling af lungerne atelectasis pulmonum 35 0.22 %
mavekræft cancer ventriculi 382 2.41 %
medfødt rygmarvsvandsot spina bifida 14 0.09 %
medfødt svaghed debilitas congenita 611 3.86 %
medfødt syfilis syphilis congenita 43 0.27 %
miltbrand postula maligna 0 0.00 %
mord og drab homocidium 0 0.00 %
mundklemme trismus 23 0.15 %
mæslinger morbilli 142 0.90 %
nyre- og blæresten lithiasis renalis et vesicalis 21 0.13 %
ondartet halssyge diphteritis 176 1.11 %
ondartet sårfeber pyæmia et spticæmia (extra puerperium) 46 0.29 %
organisk hjertesygdom morbus cordis 849 5.36 %
perforerende mavesår ulcus perforans ventriculi 39 0.25 %
pludselig død af drik mors in ebrietate 15 0.09 %
pludselig død uden bekendt årsag mors repentina sine nota causa 286 1.81 %
rygmarsvbetændelse myelitis et meningitis spinalis 20 0.13 %
rygmarsvstæring ataxia s. tabes dorsalis 16 0.10 %
sindssygdom morbus mentalis 43 0.27 %
skarlagensfeber scarlatina 173 1.09 %
skud (selvmord) vulnus sclopetarium (suicidium) 10 0.06 %
skudsår (ulykkelige hændelser) vulnus sclopetarium (casus mortiferi) 4 0.03 %
skørbug scorbutus 5 0.03 %
snit og stik (selvmord) vulnus incisum et punctum (suicidium) 4 0.03 %
stik- og snitsår (ulykkelige hændelser) vulnus incisum et punctum (casus mortiferi) 2 0.01 %
stivkrampe tetanus 19 0.12 %
strubebetændelse laryngitis 6 0.04 %
strubehoste croup 74 0.47 %
sukkersyge diabetes mellitus 89 0.56 %
tarmbetændelse enteritis, colitis, typhlitis 314 1.98 %
tarmslyngning ileus 47 0.30 %
tuberkulose i andre organer tuberculosis in aliis corporis partibus 120 0.76 %
tuberkuløs hjernehindebetændelse hydrocephalus acutus/meningitis tuberculosa 274 1.73 %
tyfoid feber febris typhoidea 102 0.64 %
tæring hos småbørn atrophia infantilis 540 3.41 %
uangiven eller slet specificeret dødsårsag causa mortis vel male vel omn. non indic. 202 1.28 %
udvidning af aorta aneurysma aortae 18 0.11 %
urinblærebetændelse cystitis 55 0.35 %
vandsot af ubekendt årsag hydrops ex ignota causa ortus 2 0.01 %
æggestok-svulst tumor evarii, hydrops ovarii 4 0.03 %

Kilder

Statistisk Aarbog 1896-1910 af Statens Statistiske Bureau Se kilderne


Ny søgning blandt dødsårsager
Sidst opdateret 17-1-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet