Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Søg litteratur

Nedenstående er litteratur som er affotograferet og tilgængelige her på siden. Materialet falder overvejende indenfor emnerne: slægtsforskning (biografier, lokalhistorie m.v.), medicinsk historie og militær historie. Alt der tilgængeliggøres er ikke længere underlagt ophavsretten.

•     13de Bataillons Historie 1778-1878 af J. C. Gandil, 1878
•     Bibliotheca Medica Danica: Fortegnelse over den danske medicinske Literatur fra de ældste Tider til 1913 af Oscar Preisler, 1919
•     Biskop H. P. S. Schreuders Liv og Virksomhed i korte Træk fremstillet af O. Thrap, 1877
•     Dansk Heste- og Qvæglæg eller Haandbog for Bondestanden til Vejledning ved de almindelige Sygdomme hos Heste, Hornqvæg, Faar og Sviin af P. C. Abildgaard, 1812
•     De danske landbrug fremstillet paa grundlag af forarbejderne til Christian V.s matrikel 1688 af Henrik Pedersen, 1928
•     Den danske lægestand - kirurger 1738-1785 - bind 2 af Kristian Carøe, 1906
•     Den danske lægestand - læger 1479-1788 - bind 1 af Kristian Carøe, 1909
•     Den danske lægestand - læger 1838-1900 - bind 4 af Kristian Carøe, 1904
•     Den danske lægestand - læger og kirurger 1786-1838 - bind 3 af Kristian Carøe, 1905
•     Den danske lægestand - supplementbind 1479-1900 - bind 5 af Kristian Carøe, 1922
•     Den danske Sognefogeds Pligter og Rettigheder af Carl Gottfried Krüger, 1835
•     Den lille Børnelæge af Louis Lund, 1868
•     Et Taksigelses-Ord ved min elskede Hustrues, Charlotte Frederikke Steenberg, født Borries Baare den 7de Marts 1863 af -, 1863
•     Farmaceutisk stat af -, 1915
•     Gejstligheden i Slesvig og Holsten bind 1 af Otto Fr. Arends, 1932
•     Gejstligheden i Slesvig og Holsten bind 2 af Otto Fr. Arends, 1932
•     Gejstligheden i Slesvig og Holsten bind 3 af Otto Fr. Arends, 1932
•     Hans Tjellesen Schmidt af B. L. Stau, 1866
•     Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt) af O. Nielsen, 1870
•     Haandspaalæggelse (medicinsk-historiske smaaskrifter ved Vilhelm Maar 8.) af Chr. Barfoed, 1914
•     Johan Lönborg Paludans Minde af -, 1840
•     Lægebog for dem, som ikke kunne faae betimelig Lægehjælp af Aug. Thornam, 1844
•     Medicinalordningens historie indtil Sundhedskollegiets oprettelse 1803 af Kristian Carøe, 1917
•     Nathalie Laura Marie Olsen født Glad af -, 1899
•     Ole Kirk 1788 9. oktober 1888 Et lille mindeskrift af O. Kirk, 1888
•     Om Behandlingen af den grasserende Sygdom Mæslinger, med en kort Fremstilling af Sygdommens Gang, den Helbredelsesmaade, samt de forsigtighedsregler man under dens Udbrud maa iagttage af I. F. Møller, 1834
•     Peter Ludvig Panum (Nordiskt medicinkst arkiv Band. XVII. Nr. 24) af Jul. Petersen, 1885
•     Sagn fra Jylland, samlede af Folkemunde af Evald Tang Kristensen, 1880
•     Skodborg og Vandfuld herreder af O. Nielsen, 1894
•     Slesvigske nationale rytterregiment 1670-1870 af W. Lindholm, 1870
•     Slægten Levin-Fredericia af Josef Fischer, 1916
•     Stamtavle over familien Ussing af J. C. L. Lengnick, 1854
•     Statistisk Tabelværk, Fjerde række, Litra A, Nr. 2 af -, 1882
•     Sønderjyske skatte- og jordebøger af F. Falkenstjerne og Anna Hude, 1899
•     Sørgetale over Frøken Hanne Jørgine Westenholz holden i Thyrsting Kirke den 13de December 1860 af M. Söborg, 1860
•     Tale ved Enkefrue Anne Cathrine Arbo's, født Collets, Kiste den 6te Februar 1846 af -, 1846
•     Til Minde om Doctor Philosophiæ, Overlærer, H. P. Thrige af -, 1827
•     Til Minde om Pastor Thomas Rørdam af -, 1895
•     Ved Conferentsraad Johan Henrik Christian Stellwagens Jordefærd i Frue Kirke, den 22de Februar 1864 af L. Gude, 1864
•     Ved Etatsraad Regnar Westenholz' Grav den 19de April 1866 af -, 1866
•     Ved Georg Aagaards bisættelse i Vor Frelsers Kirke Mandagen den 23 Marts 1857 af -, 1857
•     Ved Kgl. Confeshonarius Trydes Kiste i Helliggeistes Kirke d. 29de November 1860 af J. H. Paulli, 1860
•     Ved Madam Ane Höyer, föd Albecks, Grav den 18de Januar 1849 af C. Rothe, 1849

Sidst opdateret 17-1-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet